14 de juliol de 2018

Es convoquen les bases del Premi LH Confidencial 2019 de novel·la negra

[L'H digital, 3 de juliol de 2018]


Es convoquen les bases del Premi L'H Confidencial 2019 de novel·la negra 

Es poden presentar fins el 10 de gener del proper any

L'Ajuntament de L'Hospitalet, la Biblioteca la Bòbila i Roca Editorial convoquen un any mes les bases delPremi L’H Confidencial de novel•la negra. Es tracta de la 12ena edició d’un premi que vol promoure i difondre la lectura d’aquest gènere. L’edició de l’any passat es va declarar deserta.
Les bases indiquen que:
  • Hi podran participar tots els escriptors i totes les escriptores que ho desitgin, de qualsevol nacionalitat o procedència, amb residència a Espanya, amb novel•les de gènere negre o policíac escrites en llengua castellana o catalana, originals i inèdites, que no tinguin compromesos els drets i que no hagin rebut cap premi anteriorment. Si en rebessin algun abans del veredicte d'aquest premi, ho hauran de notificar i la novel•la restarà exclosa del concurs. S'invalidaran les obres dels autors finats abans del veredicte del premi.
  • Les obres que s'hi presentin hauran de tenir una extensió entre 200 i 300 pàgines, format DIN A4, a doble espai, amb tipus de lletra Times New Roman de cos 12, en format word o rtf.
  • Les obres s'enviaran per correu electrònic, especificant a l'assumpte del correu "Premi L'H Confidencial 2019", a la següent adreça: lhconfidencial@l-h.cat.
  • L'autor o l'autora firmarà l'obra amb un pseudònim i enviarà una plica identificada amb el pseudònim i el títol de la novel•la, les seves dades biogràfiques, el número de DNI o passaport, l'adreça postal, els telèfons i l'adreça de correu electrònic, així com una declaració jurada en la qual manifesti que els drets de la novel•la són lliures a tot el món, a la següent adreça: plica@l-h.cat.
  • Els autors i les autores seran els únics responsables de la inscripció de l'obra presentada al premi en el Registre de la Propietat Intel•lectual i dels efectes de la no inscripció davant de terceres persones. Si l'autor o l'autora pretén que l'obra es divulgui amb el pseudònim, en el cas que li sigui atorgat el premi, ho haurà de fer constar explícitament a la plica.
  • El termini d'admissió d'originals queda obert des del dia de la publicació d'aquestes bases fins el dijous 10 de gener de 2019, a les 23.59 h. L'organització del premi no es compromet a mantenir correspondència amb les persones participants, ni a informar de la classificació de les obres o del desenvolupament del concurs.
  • El jurat el presidirà el regidor de Cultura de l'Ajuntament de L'Hospitalet, i en formaran part el/la cap de Biblioteques de L'H; un representant de Roca Editorial; el/la director/a de la Biblioteca la Bòbila, dos especialistes en novel•la negra i dos lectors del club de lectura de novel•la negra de la Biblioteca la Bòbila. S'hi atorgarà un premi únic i indivisible. La composició del jurat es farà pública el mateix dia del veredicte del premi i la decisió serà inapel•lable.
  • S'atorgarà el premi a la novel•la que, per unanimitat o, altrament, per majoria de vots del jurat, es consideri que reuneix més mèrits. El premi podrà declarar-se desert si el nivell dels originals presentats no assoleix l'exigit pel jurat. L'import del premi serà de 12.000 €, dels quals es descomptaran els impostos previstos per la legislació espanyola. La dotació econòmica del premi es lliurarà en concepte d'avançament pels drets d'autor que pugui generar la cessió i l'explotació dels drets mundials en qualsevol llengua i qualsevol format de l'obra guanyadora per Roca Editorial, i serà publicada per aquesta mateixa editorial.
  • El jurat emetrà el seu veredicte dins el mes de maig de 2019, i es farà públic el guanyador o la guanyadora. L'obra publicada es presentarà durant el quart trimestre de 2019, en un acte públic que tindrà lloc a la Biblioteca la Bòbila de l'Hospitalet de Llobregat.
  • Roca Editorial es reserva el dret de negociar amb els autors i les autores participants no premiats la possible publicació de les seves obres en un termini de noranta dies a partir de l'anunci públic del Jurat. Els originals presentats a concurs no premiats seran eliminats transcorreguts noranta dies. L'organització quedarà exempta de qualsevol responsabilitat sobre els esmentats originals.
El fet d'optar al premi implica que els autors participants accepten aquestes bases i la decisió del Jurat. Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases serà resolta pel Jurat un cop estigui constituït.

Podeu trobar més informació a


0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

 
Google Analytics Alternative